شنبه دوازدهم اسفند 1391

مدیریت استراتژیک صنعتی - دکتر اسماعیل اسدی

 

مطالب مورد نیاز 1

مطالب مورد نیاز 2

کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید - انگلیسی

نوشته شده توسط لطفی نیا در 14:38 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه سوم بهمن 1391

زبان تخصصی - دکتر امیرجعفری

نمونه سوالات امتحان میان ترم

نمونه سوالات به همراه جوابهای آنها

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

 

نوشته شده توسط لطفی نیا در 21:39 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه یکم بهمن 1391

تئوریهای مدیریت پیشرفته - دکتر سیحون

نمونه سوالات با حل (جهت مطالعه در امتحان)

سیلابس درس

کتابهای مورد نیاز:

تئوری سازمان ماری جو هچ

تئوری سازمان رابینز

فصل 1 کتاب مدیریت عمومی - دکتر الوانی

مقالات مورد نیاز:

مقاله آیا مدیریت هنوز علم است - فریدمن

سازمانهای متناسب با عصر اطلاعات - احمدی

استعاره ها ابزار شناخت سازمان

نقش استعاره ها در فراگرد دانش افزایی درباره سازمان

سیمای سازمان از نگاه مورگان

نقدی بر تلقی مورگان و هچ از تفکر استعاری

مدیریت درآشوب

 

نوشته شده توسط لطفی نیا در 21:49 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و پنجم دی 1391

روش تحقیق پیشرفته - دکتر تونکه نژاد

نمونه فرم پیشنهاد پروپوزال

جزوه درس روش تحقیق

جزوه خلاصه شده 45 صفحه ای - مناسب برای پرینت

نوشته شده توسط لطفی نیا در 22:25 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم دی 1391

رفتار سازمانی پیشرفته - دکتر ظرافت

 جزوه اسکن شده رفتار سازمانی

نمونه سوالات امتحانی به همراه پاسخ

کتاب جهت ترجمه

نوشته شده توسط لطفی نیا در 22:9 |  لینک ثابت   • 

شنبه نهم دی 1391

تحلیل آماری - دکتر روشن

جزوه آمار - بخش اول

جزوه آمار - بخش دوم

جداول آماری

مسائل آمار

نوشته شده توسط لطفی نیا در 21:43 |  لینک ثابت   •